Tekst Persbericht NAMI 11 mei 2010

persconferentie-aNewsmedia
Persconferentie, Kasteel De Vanenburg, Putten, Nederland

Tekst persbericht 11 mei 2010, volgens Noah’s Ark Ministries International (NAMI): VOOR ONMIDDELIJKE VRIJGAVE:

Onderzoeksteam ontdekt oud houten bouwwerk in de ijskap van de berg Ararat

Een internationaal team van wetenschappers en experts wordt samengesteld om de vondst te gaan onderzoeken.
press-photo-2010-a
press-photo-2010-b
De ontdekking van een groot oud bouwwerk op de berg Ararat in Oost-Turkije heeft wereldwijd opschudding veroorzaakt. Experts en Turkse overheidspersonen geloven dat de meest waarschijnlijke verklaring is dat het om de ark van Noach gaat. In april 2010 maakten zij gezamenlijk met het onderzoeksteam de ontdekking bekend en boden hulp aan voor toekomstige exploratie en wetenschappelijk onderzoek.

Noah’s Ark Ministries International (NAMI), een exploratieteam bestaande uit Hong Kong en Turkse leden die verantwoordelijk zijn voor de ontdekking, heeft zich sinds 2004 toegewijd aan de zoektocht door het verzamelen van feiten, zoals ooggetuigenverslagen die van generatie op generatie zijn doorgegeven in combinatie met veldonderzoek. Een grote doorbraak vond plaats in oktober 2008 toen het exploratieteam een groot houten bouwwerk binnenging dat volledig begraven lag onder vulkanisch gesteente en ijs. Het terrein werd bestudeerd, metingen verricht, proefmonsters verzameld, terwijl het gehele proces op video werd vastgelegd. Voor het eerst in de geschiedenis is het een team gelukt het interieur van een houten bouwwerk op de berg op beeld vast te leggen.

Gedurende de persconferentie van 25 april in Hong Kong zei de gerespecteerde archeoloog en directeur van het Instituut voor Euraziatische Archeologie van de Universiteit van Istanboel, Professor Oktay Belli: “Het onderzoeksteam heeft de grootste ontdekking in de geschiedenis gedaan. Deze vondst is van groot belang en de omvangrijkste vondst tot nu toe. Er zijn op de berg Ararat nooit menselijke nederzettingen geweest boven de 3.500 meter. De berg Ararat is een heilige plaats en er bestaan rijke historische verslagen over het bestaan van de ark van Noach op deze berg. Vele mensen hebben naar de heilige ark gezocht op deze berg. Dit is de eerste serieuze expeditie waarvan de leden een houten bouwwerk in de ijskap hebben gevonden.”
HOUTEN BOUWWERK ONTDEKT

Tot meer dan 2000 jaar terug dateren de historische verslagen die volhouden dat de ark van Noach na de grote vloed kwam te rusten op de bergen van Ararat. Soortgelijke verslagen kunnen gevonden worden in de Bijbel en de Koran. In de plaatselijke regio wordt generaties lang een gezegde doorgegeven dat zegt: “Er ligt een oude boot op de berg”

Noah’s Ark Ministries International heeft een doorbraak in de zoektocht bereikt. Eerst lokaliseerde het team de plek op een hoogte van meer dan 4000 meter, groeven door een gletsjer, vonden en gingen het houten bouwwerk binnen. Man-fai Yuen, afgevaardigde van NAMI zei tijdens de persconferentie: “Het onderzoeksteam en ik persoonlijk gingen hoog op de berg het houten bouwwerk binnen. Het bouwwerk is verdeeld in verschillende ruimten. Wij geloven dat het houten bouwwerk dat wij binnengingen hetzelfde bouwwerk is zoals het is opgenomen in historische verslagen en dezelfde boot is waaraan de lokale bewoners refereren.”
Onderzoeksteamleider Ahmet Ertugrul verkreeg als eerste informatie over de locatie, waarna hij het onderzoek startte. Hij verklaarde, ”Ik kwam de geheime locatie te weten in juni 2008.
Mijn bron vertelde me dat dit Noach’s ark is. Ik nam een team mee naar het gebied en vond het houten bouwwerk. Ik nam wat foto’s van de binnenkant van het bouwwerk. Omdat ik wat jaren nauw heb samengewerkt met NAMI informeerde ik hun over de ontdekking.”

Het onderzoek zette zich zo’n twee jaar voort. Een mijlsteen werd bereikt toen één van de teamleden, Panda Lee, een verkenningsklim uitvoerde om het bestaan van een houten bouwwerk op een hoogte van boven 4000 meter te bevestigen. Hij verkende het landschap in voorbereiding voor een verdere expeditie. Panda Lee zei: “Ik beklom de berg met het Turkse team in oktober 2008. Op een hoogte van meer dan 4000 meter zag ik een bouwwerk met plankachtig timmerwerk. Iedere plank was ongeveer twintig centimeter breed. Ik zag houtverbindingen als bewijs voor een oude constructie als voorloper van het gebruik van metalen spijkers. We liepen ongeveer honderd meter naar een andere locatie, waar ik gebroken houtdelen zag in de gletsjer, waarvan sommige wel twintig meter lang waren. Ik verkende de omgeving en concludeerde dat het houten bouwwerk permanent bedekt is door ijs en vulkanisch gesteente. Voorafgaande mijn trip had het Turkse team de locatie uitgegraven om het bouwwerk bloot te leggen.”

Na Panda’s bevestiging, en hoewel de onderzoeksactiviteiten werden geïnterrumpeerd door vreselijk slecht weer en een gespannen sfeer plaatselijk, ging het onderzoek toch een jaar lang op een ongenadige manier door. Een filmteam vergezelde uiteindelijk het onderzoeksteam om de expeditie te documenteren. Zes Hong Kong teamleden zijn het bouwwerk binnengeweest.

ZEVEN RUIMTEN ONTHULD

Het ontdekte houten bouwwerk is gebroken, dus de leden konden door verschillende openingen naar binnen. Tot op nu heeft het team zeven ruimten ontdekt. Eén van de teamleden Wing-cheung Yeung verklaarde tijdens de persconferentie:

1. Eén van de ontdekte ruimten was bevroren in ijs. Onder het ijs bevindt zich hout, met een houten balk bovenin. Er bevindt zich een houtverbinding aan een wand, een duidelijk door mensenhanden gemaakt object.
2. De eerste ruimte waarvan panda Lee getuige was is L-vormig. De kenmerken daarvan waren vrijwel identiek aan de ruimten die later ontdekt werden, zoals de constructie van de houtverbinding. We kwamen tot de conclusie dat dit van oorsprong een vierkante kamer was die nu uit elkaar gevallen was.
3. De derde ruimte is meer dan vijf meter hoog. Om binnen te komen moesten de teamleden via een gebroken opening naar beneden abseilen. Alle wanden zijn van hout en de ruimte is niet vierkant. De wanden van deze ruimte zijn niet verticaal maar eerder gebogen en hellend. In één van de wanden bevindt zich een deur van ruwweg één meter hoog en een halve meter breed die waarschijnlijk toegang bied naar een andere ruimte; maar ons team nam niet het risico nog verder te gaan vanwege een gebrek aan zuurstof.
4. Deze kamer is vierkant, en meet (hoogte, wijdte en lengte) meer dan twee meter. Er bevindt zich een balk met houten pinnen langs één van de wanden. Aangenomen wordt dat er touwen om de pinnen hebben gezeten waarmee dieren op hun plaats werden gehouden. Langs een andere wand bevindt zich een plank.
5. Een erg kleine tunnelachtige ruimte vormt een verbinding tussen twee van de andere ruimten.
6. In het bouwwerk zijn enkele uit een balk uitgehakte houten trappen gevonden. Ons teamlid klom langs één van deze trappen omhoog en vond een deur in het plafond, daaruit concluderend dat het bouwwerkmeer dan één verdieping heeft. We probeerden het te openen, wat mislukte. Aangezien we het bouwwerk niet willen beschadigen, zullen we het in de toekomst nog een keer proberen met behulp van het juiste gereedschap.
7. Het team is deze laatste ruimte niet binnengeweest, maar bekeken het en namen foto’s ervan door een kleine opening erboven. De hoogte en breedte zijn geschat op respectievelijk vijf en twaalf meter.

In het licht van historische bronnen, geloven experts dat de meest mogelijke verklaring is dat het hier om de ark van Noach gaat en dat daarom opvolgende wetenschappelijke studies ondernomen moeten worden. Gerrit Aalten, een Nederlandse arkonderzoeker zei: “Het bijzondere van deze vondst is dat voor de eerste keer in de geschiedenis de ontdekking van de ark van Noach goed gedocumenteerd is en geopenbaard aan de wereldwijde gemeenschap.” Met meer dan 30 jaar ervaring in het vergaren van informatie gelooft Aalten dat gedetailleerde ooggetuigenverslagen de arkpuzzel compleet maken, omdat zij allemaal dezelfde bijzondere details noemen die exact overeenstemmen met deze buitengewone vondst op de berg. Hij vervolgd: “Alleen maar een paar van de vele details die overeenstemmen met deze vondst: …de hoogte waar het gelokaliseerd is ‘boven de 4000 metergrens’. Een ander detail is de manier waarop de ark is gelegen op de berg, ‘lichtelijk schuin’. Verder heeft het een ‘rood/bruin uiterlijk van hout’;…het eind van de ark is ‘vergaan en gebroken en heeft een gat’ waardoor iemand naar binnen kan gaan; …het is gedeeltelijk ‘bedolven in het ijs en rotsgesteente’; …en de ark is ‘erg solide en van hoge kwaliteit’;…en ‘erg donker, lang en rechthoekig”. Tot besluit zei Aalten: “Er is een geweldige hoeveelheid solide bewijsmateriaal dat het op de berg Ararat in Oost-Turkije gevonden bouwwerk de legendarische ark van Noach is.”

John McIntosh, een Amerikaanse arkonderzoeker gaf als commentaar op de ontdekking: “Naast grote houten balken zijn er vlakke houten wanden te zien waarvan delen bedekt zijn
met ijs. Op dit moment lijkt het me bijna onmogelijk dat de grote houten wand en de erg grote balken daar zijn geplaatst, zoals door sommige mensen bij de berg is gesuggereerd. De compartimenten zijn op zo’n ontoegankelijke en moeilijke locatie, met klaarblijkelijk verschillende verdiepingen, dat het me onwaarschijnlijk lijkt dat ze gerelateerd zijn aan enig verklaarbaar normale bergconstructie zoals een schuilplaats voor dieren. Deze locatie zou inderdaad wat van de resten van Noach’s ark kunnen zijn, maar verdere exploratie en onderzoek is noodzakelijk om zeker te weten wat het is.”

Alle aanwezige experts waren het erover eens dat verdere exploratie en analyse noodzakelijk is. Man-fai Yuen bleef erbij dat de artefacts binnenin zullen helpen zowel bij de ouderdomsbepaling als bij de het verwerven van een beter begrip van de oude beschaving. Hij vroeg om samenwerking van internationale experts, wetenschappers en geleerden.
www.noahsarksearch.net

Persconferentiedeelnemers:

Moderator: Ricky Aalten

Noah’s Ark Ministries International (NAMI)
Een internationale organisatie, bestaande uit arkonderzoekers, wetenschappers en Bijbelgeleerden, NAMI zoekt de waarheid over de Ark, vanuit een op geloof gebaseerd objectief wetenschappelijk perspectief. In de toekomst zullen zij academici blijven uitnodigen om deel te nemen aan historisch, cultureel, geologisch en archeologisch en wetenschappelijk onderzoek van de Ark. Haar missie is om de legendarische Ark van Noach te gebruiken om mensen hoop te geven.

Gerrit Aalten
Nederlandse arkonderzoeker
Aalten is reeds 35 jaar betrokken bij de speurtocht naar de ark. Hij is zes keer naar
Armenië gereisd en heeft de regio van de berg Ararat talrijke malen bezocht, mensen geïnterviewd en gezocht naar culturele en historische informatie. Hij bestudeert elk mogelijk ooggetuigenverslag en houdt lezingen over dit onderwerp. Hij was uitgenodigd om presentaties te geven op Internationale Symposia over de Berg Ararat en de Ark van Noach.

John McIntosh
Amerikaanse arkonderzoeker
Huidige voorzitter van de SEARCH Foundation, McIntosh is docent geologie en wetenschap
en is sinds 1976 betrokken in het onderzoek naar de Ark van Noach. Zijn expedities op de berg omvatten onder meer verkenningstochten van verschillende locaties waar de Ark mogelijk begraven lag. Hij werkte samen met onderzoekers van naam zoals Jim Irwin, Richard Bright, Elfred Lee, Bill Crouse, Bob Stuplich en anderen en verkende de berg vanuit een vliegtuig met Chuck Aaron.

Drs. Tom Zoutewelle
Geoloog/Bioloog
Tom Zoutewelle behaalde een graad in de Biologie en in de Geologie aan de Universiteit van
Utrecht met de hoofdvakken in de Planten/paleontologie en sedimentologie. Hij is voorzitter van de Nederlandse Stichting Creaton, collega-onderzoeker aan de Loma Linda University (USA), lid van het Earth History Research Center (USA) en lid van de Fachgruppe Geologie van het Wort und Wissen Studiengemeinschaft (Duitsland).

Man-Fai Yuen
Hong Kong teamleider
Andrew Yuen raakte geïnteresseerd in de ark toen hij een nieuwsartikel las in de 70-er jaren
dat beweerde dat een satellietfoto, die genomen was van de berg Ararat in Turkije, een beeld liet zien van de Ark van Noach. Sindsdien heeft hij zoveel mogelijk informatie als mogelijk onderzocht aangaande de Ark, en heeft de berg beklommen met als opdracht om zoveel mogelijk bewijs te zoeken in overeenstemming met zijn geloof.

Wing Cheung Yeung
Hong Kong teamlid
Cheung Yeung is een ervaren mediaman en producent van populaire en bekroonde
documentaires. Hij raakte in 2004 betrokken bij de zoektocht naar de Ark. In oktober 2009, leidde Yeung een filmploeg om de expeditie van het team op de berg te filmen en de binnenkant van het ontdekte houten bouwwerk op de berg Ararat op filmbeelden vast te leggen.

Panda Lee
Hong Kong teamlid
Panda Lee voegde zich bij het opsporingsteam in de zomer van 2008, met als doel het
Verifiëren van het bestaan van een groot houten bouwwerk op de berg Ararat. Hij voltooide de missie en werd het eerste Hong Kong teamlid dat het bouwwerk gezien heeft.

Professor Oktay Belli
Directeur van het Instituut voor Euraziatische Archeologie, Universiteit van Istanboel
Al meer dan 40 jaar houdt professor Belli zich bezig met onderzoeken en uitvoeren van
opgravingen in Oost Anatolia. Hij is de auteur van vele boeken over de Ark van Noach en de berg Ararat. Hij is ook voorzitter en organisator van het Internationale Symposium van de Berg Ararat en de Ark van Noach.

Ahmet Ertugrul ook bekend als Parasut
Turkse arkonderzoeker en opsporings teamleider
Geboren in de regio van de berg Ararat, is Parasut welbekend met de culturele invloed van
de Ark van Noach in zijn geboortestad. Hij is een professionele berg beklimmer. In de afgelopen 20 jaar heeft hij zich gewijd aan het zoeken naar de Ark, zich richtend op het aan het licht brengen van de waarheid rond de Ark van Noach. In juli 2008 ontdekte hij een groot houten bouwwerk op de berg Ararat door verzamelde sporen te volgen. Bijgestaan door een fotograaf, nam hij foto’s en deze expeditie leidde tot een verbazingwekkende ontdekking.

Eén van de boeken waar de geschiedenis van Noach en de ark kan worden gevonden is het boek Genesis in de Bijbel, hoofdstuk 6 tot en met 9.