Persbericht

Persbericht Stichting Ark InSight
Waalre, 11 november 2015

Onderzoekers bevestigen: groot schipachtig houten bouwwerk op Ararat, toch ark van Noach?

Onderzoekers bevestigen de aanwezigheid van een groot schipachtig houten bouwwerk in de ijskap van de berg Ararat in oost-Turkije waarvan locale bewoners beweren dat het om de ark van Noach gaat.

Scheepswanden?
Scheepswanden? — persfoto: araratdiscoveries.com

De nieuwste bevindingen zijn gedaan gedurende verschillende jaargetijden in 2014 en 2015 en zijn vastgelegd op foto en video. Het onderzoek is verricht door een internationale groep van zowel professionele alsook amateur onderzoekers. De groep, bestaande uit de ontdekker van de locatie, enkele archeologen afkomstig uit Amerika en Europa, een arts, een schrijver/publicist, een bergsportinstructeur, cameramensen en berggidsen, zijn allen diep onder de indruk geraakt van de grootsheid, het prehistorisch en maritiem karakter van het immense houten bouwwerk. Ondanks dat het bouwwerk grotendeels in het ijs zit ingebed, is het toch mogelijk geweest, via verschillende openingen een gedeelte van het schipachtig bouwwerk binnen te gaan en wetenschappelijk vooronderzoek te verrichten met het oog op een toekomstig grote wetenschappelijke expeditie die ongetwijfeld onder supervisie zal staan van Turkse wetenschappers en autoriteiten.

Prehistorisch

Opvallend zijn de houten wanden die voornamelijk in hard helder ijs ingebed zitten en eruitzien als scheepswanden. Wat de onderzoekers verder opviel is het prehistorische karakter van het grote houten bouwwerk vanwege de vernuftige bouwwijze, die tot uitdrukking komt in de zeer veel verschillende oude constructie-methoden die zijn toegepast en de tot dusver volledige afwezigheid van metalen spijkers of schroeven.
In een gang, op de tweede van drie verdiepingen, die slechts 12 meter tot aan een houten hekwerk te betreden was, en waarin nogal wat wrakhout lag, zijn maar liefst zo’n 40 verschillende houttoepassingen waargenomen, zoals bijvoorbeeld metersgrote driehoeksconstructies.
Vanaf het hekwerk naar achter toe is deze gang verder waarneembaar over een afstand van zo’n 30 tot 40 meter, terwijl deze gang volledig in het ijs zit ingebed.

Vierkantige spieën
Vierkantige spieën — persfoto: araratdiscoveries.com

Nieuwe feiten ontmaskeren valse beschuldigingen.

De nieuwste bevindingen bevestigen de waarheidsgetrouwheid van het bericht van april 2010 dat wereldwijd in het nieuws en zelfs op CNN was, dat sprak over de ontdekking van een groot houten bouwwerk in de ijskap van Ararat, maar welk nieuws binnen drie dagen werd ‘vergiftigd’ door een annonieme e-mail die beweerde dat het ‘allemaal bedrog’ was. Anderen, die geloof stelden in geruchten, beweerden dat het hier slechts om een door de ontdekker zelfgemaakte ‘filmset’ zou gaan. De nieuwe feiten die op foto en video zijn vastgelegd, en die de aanwezigheid van een groot schipachtig houten bouwwerk hoog op de berg Ararat bevestigen, ontmaskeren nu de valse beschuldigingen dat het ‘allemaal bedrog’ zou zijn en het ‘filmset’-verhaal.

Op 15 oktober 2015 zijn de nieuwste bevindingen publiekelijk bekendgemaakt aan de vooravond van een grote bijbelconferentie in de Verenigde Staten, in de plaats Charlotte, noord-Carolina. Verschillende ooggetuigen die in het bouwwerk op Ararat zijn geweest deelden hun ervaringen met het publiek. Een van de sprekers, Philip Williams, initiatiefnemer van de bekendmaking en één van de eerste Amerikanen die in 2014 het bouwwerk op de berg Ararat is binnengegaan, presenteerde zijn persoonlijke bevindingen die toegelicht werden met foto’s en video.

Mede-oprichter van de conferentie Dr. Norman Geisler, die de onderzoekers een open podium bood en de bevindingen van vier ooggetuigen heeft gezien en gehoord zei: “Als dit de ark van Noach is, zal het de grootste ontdekking in de geschiedenis van de archeologie zijn. De reuktest toepassende, …als het ruikt naar Noach’s ark, eruitziet als Noach’s ark, de grootte heeft van Noach’s ark, en strandde waar Noach’s ark gestrand zou zijn, etc., dan ís het waarschijnlijk Noach’s ark.”
Het nieuwe bewijsmateriaal rechtvaardigd een brede wetenschappelijke expeditie.
============================================================
Voor de pers: Press Kit beschikbaar op www.araratdiscoveries.com
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrit Aalten via 06 – 53663067 of mail naar arkinsight@gmail.com —  www.arkinsight.nl