De Zeven Pinnen

In enkele van de ruimten die te betreden waren heeft het onderzoeks team een houten balk met zeven pinnen/spieën daarop waargenomen overeenkomend met wat er staat opgetekend in het Bijbelboek* Genesis 7 : 2.
Alhoewel in de allereerste berichten die de stichting Ark InSight bereikten sprake was van acht pinnen, bleek al kort na de persconferenties, door nadere bestudering van foto’s en videobeelden, dat het in werkelijkheid om zeven pinnen gaat.
NAMI: “Er wordt aangenomen dat touwen om de pinnen zijn gedaan om dieren op hun plaats te houden.”

a1-seven-pegs

a2-seven-pegsa3-seven-pegsa4-seven-pegsa5-seven-pegsa-seven-pegsa

Binnenin ruimte 4 zijn zeven pinnen op een horizontale balk waargenomen. Hooi (voer voor dieren) zit een stukje onder de horizontale balk nog bevestigd aan de wand. Andere interessante dingen zijn de vierkante gaten boven in het deurkozijn. (van de twee gaten is het rechter gat helemaal zichtbaar, terwijl het linker gat slechts gedeeltelijk zichtbaar is op de afbeelding hierboven)

b-seven-pegsa

De toegangsdrempel bevindt zich op ongeveer kniehoogte.

c-seven-pegsh-seven-pegsd-seven-pegsaga-seven-pegsae-seven-pegs-aaf-seven-pegs-aaGenesis 7 : 2: “Van al het rein gedierte moet gij er telkens zeven tot u nemen, het mannetje en zijn wijfje; en van al het gedierte dat niet rein is, slechts twee, het mannetje en zijn wijfje” 

Genesis 7 : 2 in oud en modern Hebreeuws; ‘zeven zeven’ betekent ‘per zeven’:paleo-hebrew-agenesis7-2ai-seven-pegsaaOver het gedeelte tussen de witte pijlen op de afbeelding; slechts één slag met de dissel (soort bijl) was er nodig om dit te creëren.

j-seven-pegsak-seven-pegsam-seven-pegs Een klein schepbakje met korte steel op één van de planken. De breedte van het schepbakje is ongeveer 15 cm.

ma-seven-pegsaAardewerk op de vloer

mb-seven-pegsEen vierkantige pen/gat-verbinding in de vloer. Tijdens het met de hand uitvegen van het gat verscheen er een rood/bruine boon. (ongeveer 10 cm rechts van het vierkant)

mc-seven-pegsaDe afstand tussen de vloer en het plafond in deze kleine ruimte bedraagt ongeveer 2.12 meter.

n-seven-pegs-aaEen kleine raamopening met luik verbindt deze ruimte met een andere ruimte. De witte pijl wijst naar een deuvel-verbinding. Het ontwerp van het luik (gedeeltelijk zichtbaar links) getuigt van hoogwaardig vakmanschap.

o-seven-pegs-aaDe karakteristieke onregelmatigheid van de wanden en onderkanten van de planken zijn onderscheidende kenmerken van het houten bouwwerk.

oo-seven-pegsEen driehoekig houten constructie (witachtig van kleur) ondersteunt de plank erboven.

p-seven-pegsaDe onregelmatigheid van het oppervlak wijst naar het gebruik van handgereedschap.

q-seven-pegsa
qa-seven-pegsa
Bijbelboek*