Disclaimer

Disclaimer

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by Ark InSight Foundation and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control Ark InSight Foundation. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, Ark InSight Foundation takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

The information on this site, may not be reproduced or duplicated or changed without written permission from Ark InSight Foundation. All forms of use are only permitted written permission is first obtained from Ark InSight Foundation. A written application should be addressed to arkinsight@gmail.com

We have attempted to contact and seek permission from all owners of images and other material used on this website. It might be that we have overlooked someone. If you see material on this website for which you can prove you are the legal owner, and wish this material to be removed from this website, please contact Ark InSight Foundation.

Privacy statement

Ark InSight Foundation respects the privacy of all visitors of this site. When you share personal information we’ll keep it confidential.

2010 – 2022 Ark InSight Foundation

Disclaimer

Informatievoorziening

Stichting Ark InSight betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en correcte invoer van informatie op deze website. De volledigheid en actualiteit van de inhoud van deze site wordt echter niet gegarandeerd, omdat de informatie onjuist of onvolledig kan zijn. Aan deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
Als u onjuistheden tegenkomt, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Stichting Ark InSight is niet aansprakelijk voor enige door de gebruiker of door een ander geleden schade die het gevolg is van het gebruik van informatie op deze website. Stichting Ark InSight is niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, incidenteel of indirect gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site. Stichting Ark InSight kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Stichting Ark InSight zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze site. Stichting Ark InSight geeft geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites. Stichting Ark InSight is niet aansprakelijk en niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software of bestanden die u daarvan zou kunnen downloaden.

De informatie die op deze site staat, mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd of gewijzigd. Alle vormen van gebruik of uitgave zijn alleen toegestaan, indien hiervoor schriftelijke toestemming van Stichting Ark InSight is verkregen.
Contact: arkinsight@gmail.com. Bij gebruik van de informatie van deze website dient altijd bronvermelding plaats te vinden.

Wij hebben contact en toestemming gezocht bij de eigenaren voor het gebruik van afbeeldingen en ander materiaal op deze website. Mocht u materiaal op deze website tegenkomen waarvan u kunt bewijzen de eigenaar te zijn, en waarvan u wilt dat dit van de website wordt verwijderd, neem a.u.b. contact op met Stichting Ark InSight.

Privacyverklaring

Stichting Ark InSight respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site. Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt, gaan we daar altijd vertrouwelijk mee om.

2010 – 2022 Stichting Ark InSight